Hotărârile Autorității Deliberative (2018)

23/08/2018 Aviz lucrari pe domeniul public

23/08/2018 Rectificare buget trm. III

20/08/2018 Validare mandat consilier local

20/08/2018 Indicatori aferenti obiectivului de investitii

20/07/2018 Aprobarea contului de executie bugetara

20/07/2018 Stabilirea salariilor de baza

20/07/2018 Incetare de drept prin demisie mandat consilier local

19/07/2018 Rectificare buget trm. III

21/06/2018 Regulament acordare vouchere

21/06/2018 Rectificare buget trm. II

21/06/2018 Alegerea presedintelui de sedinta

20/05/2018 Scutire plata impozit

20/05/2018 Aprobare raport complectare registre agricole

17/05/2018 Aviz lucrari pe domeniul public

20/04/2018 Modificare HCL 5/2017

20/04/2018 Program masuri campanie agricola primavara

20/04/2018 Modificare HCL 12/2016

19/04/2018 Aprobare inchiriere teren ROMGAZ

19/04/2018 Rectificare buget trm. II

15/03/2018 repartizare pasuni comunale

15/03/2018 Modernizare iluminat public

15/03/2018 Aviz reactualizare PUG

15/03/2018 Aprobarea programului de masuri pe anul 2018

15/03/2018 Alegerea presedintelui de sedinta

15/02/2018 extindere retea de joasa tensiune

15/02/2018 Aviz pentru acces lucrari domeniu public

15/02/2018 Acord audit public intern

15/02/2018 Aderare comuna ACR

15/02/2018 Aprobare inventariere 2017

15/02/2018 Aprobare cont executie 2017

15/02/2018 Aprobare buget local

20/01/2018 Aprobarea taxei de salubrizare

20/01/2018 Delegare serviciu colectare deseuri

20/01/2018 Aprobarea retelei scolare

20/01/2018 Aprobarea folosirii excedentului anul 2016

20/01/2018 Plan actiune Legea 416/2001

20/01/2018 Aprobare raport Curtea de Conturi

20/01/2018 Plan actiune Legea 416/2001

20/01/2018 Aprobare organigrama, stat functii, nr. personal

18/01/2018 Planul de ocupare a functiilor publice

18/01/2018 Aviz reabilitare si modernizare a sistemului de iluminat public

18/01/2018 Modificare HCL 29/2016

18/01/2018 Folosirea excedentului anului 2017