SITUATIE CENTRALIZATOARE TEREN, TITLURI DE PROPRIETATE