Hotărâri de consiliu (2016)

15/12/2016 Rectificare buget local

15/12/2016 Alegerea presedintelui de sedinta

17/11/2016 Nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale

17/11/2016 Rectificare buget local

13/10/2016 Program masuri campanie agricola toamna

13/10/2016 Rectificare buget local

14/09/2016 Nominalizare reprezentant CL

14/09/2016 Alegerea presedintelui de sedinta

12/08/2016 Rectificare buget local

12/08/2016 Desemnare reprezentant CL

12/08/2016 Desemnare reprezentant comuna ADi Eco-Metropolitan

12/08/2016 Mandatare Fartan Ioan

20/07/2016 Desemnare consilieri locali

20/07/2016 Regulament functionare CL

23/06/2016 Comisii de specialitate

23/06/2016 Alegerea viceprimarului

23/06/2016 Alegerea presedintelui de sedinta

23/06/2016 Constituire CL

23/06/2016 Validarea mandatelor de consilieri locali

23/06/2016 Alegerea comisiei de validare

19/05/2016 Finantare buget local PNDL

19/05/2016 Proiect regional dezvoltare infrastructura de apa si apa uzata

21/04/2016 Parteneriat public-privat GAl Campia Transilvaniei

21/04/2016 Aprobare demolare corp cladire Scoala cls.I-IV Sanmartin

21/04/2016 Contract prestari servici stema localitatii

17/03/2016 Prelungire contracte inchiriere pasuni comunale

17/03/2016 Stabilire taxa salubrizare

17/03/2016 Rectificare buget local

17/03/2016 Aviz-acord proiect 'Modernizare infrastructura rutiera'

17/03/2016 Aviz domeniu public

17/03/2016 Aprobare taxa teren sintetic

17/03/2016 Alegerea presedintelui de sedinta

11/02/2016 Aprobare masuri functionare ADI ECO-METROPOLITAN Cluj

11/02/2016 Indicatori tehnico-economici obiectiv'Modernizare infrastructura rutiera in comuna Sanmartin, jud. Cluj'

11/02/2016 Tichete sociale Legea 248/2015

11/02/2016 Efectuarii de cheltuieli pentru actiuni de protocol

11/02/2016 Aprobarea cotei de benzina

11/02/2016 Parcare autoturism si buldoexcavator

11/02/2016 Aprobare reac tualizare patrimoniu

11/02/2016 Aprobarea Contului de Executie

14/01/2016 Aprobarea bugetului

14/01/2016 Plan de actiune Legea 416/2001

14/01/2016 Aprobarea organigramei, statul de functii